Belka Kauçuk
Çevre, Enerji ve İş Sağlığı Güvenliği Politikası

Coşkunöz Kalıp Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., tüm faaliyetlerinde çevre, enerji ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemlerini uygulamayı ve performansını sürekli geliştirmeyi amaçlar.

 

Bu doğrultuda;

 

  • Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler ile uygulanabilir diğer şartlara uymayı,
  • Coşkunöz Kalıp Makina adına çalışanları korumayı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamayı,
  • Çevreyi korumak için doğal kaynakları verimli kullanmayı ve kirliliği önlemeyi,
  • Başta sac atığı olmak üzere faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm atık miktarlarını kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
  • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği konularında tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve riskleri azaltmayı,
  • Hedefe ulaşmak için gereken kaynak ve bilgiyi sağlamayı,
  • Verimli teknoloji ve uygulamaları tercih ederek, enerji tüketiminde verimliliği yüksek hale getirmek için gerekli çalışmaları teşvik etmeyi ve desteklemeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Enerji verimliliği kültür ve duyarlılığının oluşturulması ve geliştirilmesi için, Coşkunöz Kalıp Makina adına çalışanların eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini işçi/işçi temsilcisine danışarak gerçekleştirmeyi ve katılımlarını sağlamayı,

temel ilkelerimiz olarak görüyoruz.

Coşkunöz Kalıp Makina çalışanları olarak benimsediğimiz ilkeleri, tüm faaliyetlerimize ve iş yapma biçimlerimize yansıtıp gözeteceğimizi, taahhüt ediyoruz.