Belka Kauçuk
Kalite Politikası

Coşkunöz Kalıp Makina Sanayi A.Ş., müşterilerine en iyi hizmeti sunmak ve beklentilerinin ötesinde çözümler yaratmak için müşteri odaklı yaklaşımı stratejilerinin merkezinde konumlandırır.

Bu yaklaşımın başarısı için, insan kaynağının vazgeçilmez ve en önemli değeri olduğunu bilerek sürekli gelişim ve kalite odaklı bir çalışma ortamı yaratmayı hedefler.

Yalın Yönetim felsefesi ile süreçlerini uluslararası düzeyde rekabet edebilecek şekilde sürekli iyileştirir, bilgi sistemleri ile destekler, yenilikçi ve yaratıcı çalışmaları cesaretlendirir ve Ar-Ge yaklaşımını stratejik öncelik olarak belirler.

Bu hedeflere ulaşmak için ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak  bütünleşik Kalite Yönetim Sistemlerini kurar ve geliştirir.

Bu çerçevede, müşteri isteklerine en uygun, en ekonomik ve en hızlı çözümleri geliştirip üreteceğimizi, paydaşlarımıza karşı uygulanabilir şartları ve sorumluluklarımızı sürdürülebilir şekilde yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.

Coşkunöz Kalıp Makina çalışanları olarak benimsediğimiz  ilkeleri, tüm faaliyetlerimize ve iş yapma biçimlerimize yansıtıp gözeteceğimizi, taahhüt ediyoruz.