Belka Kauçuk
Vizyon & Misyon
Misyon

Otomotiv OEM’lerinin yeni araç projeleri için gereken kalıp ve diğer üretim teçhizatlarını ulusal ve uluslararası şartnamelere uygun olarak
  • Tasarlamak
  • Müşterilerin hedef terminlerinde üretmek
  • Yerinde devreye almak
  • Rekabet gücünü üst seviyede tutmak için OEM ve üniversiteler ile işbirliği içinde teknoloji geliştirmek.
  • OEM standartlarında çalışan ve teknik açıdan yetkin çözüm ortağı olmak.
 
Vizyon
 
Kalitede sürekliliği sağlayarak  yurtdışı-yurtiçi OEM’lerin G1 (800 + Ton) tandem ve transfer preslerinde öncelikli tercih ettiği kalıp üreticisi olmak.