Belka Kauçuk
Yalın Politikası

Coşkunöz Holding şirketlerinin tamamında , değer zincirimizdeki israfları yok etmek ve tüm faaliyetleri müşteri için mükemmel değer oluşturma amacına yönlendirmek temel sorumluluğumuzdur. Şirketlerimizin karlılığını, rekabet gücünü, müşterilerimizin memnuniyetini artırmak, yönetim ve üretim sistemimizdeki israfların bir bütünlük çerçevesinde sürekli olarak azaltılması, kaynaklarımızın daha fazla değer oluşturmaya yönlendirilmesi ile mümkündür.

Bu yalın düşünce tarzını benimseyerek, tüm tedarikçilerimize ve tüm faaliyet alanlarımıza yaymak suretiyle operasyonel mükemmelliğe ulaşmayı, toplumsal zenginliğin artmasına katkıda bulunmayı ilke edindik. Coşkunöz Holding Şirketleri’nde Yalın politika ve hedeflerimize ulaşma doğrultusunda; İnsana saygı en öncelikli değerlerimizdendir. Bu değer çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve genelde tüm toplumu kapsar. Tüm iletişimimizi birbirimizi anlamak ve karşılıklı güveni kurmak üzerine inşa ederiz.

“Bir işi yapıyorsam en iyisi olmalıyım” ilkesiyle kendimizi , işimizi ve süreçlerimizi sürekli iyileştirme yönünde çalışırız. “Yaşam boyu öğrenme” ilkesiyle hareket eder, tüm çalışanlarımızın kişisel performansları doğrultusunda yeteneklerini geliştirmek üzere gelişimleri ile ilgili çalışmalar yürütürüz. Ekip çalışması ve katılımlı yönetim yaklaşımını destekleriz. Hayallerimizi uzun vadeli bir vizyonla şekillendirirken, strateji ve hedeflerimizi organizasyonumuzun tüm kademelerine yaygınlaştırarak hedefe birlikte ilerlemeyi ilke edindik. İş planlarımız ve aksiyonlarımızın belirlenmesinde fikir birliğiyle doğru ve hızlı kararlar verebilmek için sorunların yerinde ve doğru tespiti için çalışırız.

Yalın üretim ve yönetim sisteminin, Coşkunöz Holding firmalarının tamamında uygulanması ve temel yetkinliklerimizden biri, kültürümüzün bir parçası haline gelmesi için yöneticilerimizin kuvvetli liderliği ve değişime adanmışlığı en büyük destekçimizdir.

COŞKUNÖZ HOLDİNG ailesi olarak; Yalın Politikamız doğrultusunda benimsediğimiz ilkeleri tüm faaliyetlerimize ve iş yapma biçimlerimize yansıtıp, gözeteceğimizi taahhüt etmekteyiz.