Belka Kauçuk
Proses Tasarım, Analiz ve Doğrulama

Müşteri beklentileri doğrultusunda; parça kalite hedeflerine en uygun prosesleri tasarlıyor ve sanal analiz ile doğruluyoruz.

Kalıp teslimine kadar tüm süreçlerde Dış Yüzey Analiz / “Zebra Light”, geri yaylanma telafisi vb. geometri iyileştirme çalışmalarını üretim ekipleri ile birlikte gerçekleştiriyoruz.